Avoinna tänään 11—23 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Mar-La Ravintolat Oy
Puolalankatu 1
20100 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heikki Martikainen
hessu.martikainen@brahenkellari.fi
puh. 050-58 58 005

Elina Heikkilä
hallinto@brahenkellari.fi
puh. 0400-256 054

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Mar-La Ravintolat Oy:n ylläpitämien BrahenKellari.fi -verkkokaupan ja asiakkaiden välisen viestinnän hoitaminen tilauksen aikana ja jälkimarkkinointi asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Rekisteröidyt tiedot
Tilaaja-asiakkaiden perustiedot (etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), tilatut tuotteet tilauspäivineen – ja aikoineen, tilatut tuotteet ja niiden hinnat euroissa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähde on asianomainen palvelun käyttäjä eli asiakas. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan Mar-La Ravintolat Oy:n kanssa yhteistyössä oleville tahoille, esimerkiksi Cafe Brahe Kahviloille, kuten henkilötietojen käsittely kohdassa on kuvattu.

Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
Tarpeen mukaan henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Rekisterin suojaukset periaatteet
Asiakassuhdetiedot ovat vain kunkin noutopisteen ja markkinoinnin käytössä näiden tehtävien toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia asiakas-suhderekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa. Automaattisessa tietojen käsittelymuodossa oleva aineisto suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.