Avoinna tänään 11—23 

Offerilla Joulukassi 8:lle -tarjous

OFFERILLA - JOULU 8:LLE

Hei,

Olette ostaneet Offerillalahjakortin, jolla voitte noutaa ruoat Jouluksi valitsemananne ajankohtana 23-24.12.2021.

Noutoajanvaraukset tehtävä vain tämän varaussivun kautta 14.12.2021 mennessä. Toivomme Teidän saapuvan varaamananne aikana, jotta voimme varmistaa turvaetäisyydet eri seurueiden välillä.

Mikäli haluatte meidän toimittavan Joulukassinne ravintolamme etuovelle laitatteko tästä tiedon meille viestikenttä-osiossa, ja soitatteko meille saapuessanne ovemme ulkopuolelle noutoaikananne 02-232 5400.

Tehdessänne noutovarauksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, pystymme helpommin tarjoamaan Teille toivomanne noutoajankohdan.

Yhteystiedot
Etunimi*
Sukunimi*
Puhelin*
Sähköposti*
Offerilla-lahjakortin koodi*
Pvm* (pp.kk.vvvv) . .
Aika* (hh:mm) :
Kasseja*
Viesti

BrahenKellari.fi -palvelun sopimusehdot

1. Yleistä
1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät Mar-La Ravintolat Oy:n (jäljempänä “Brahen Kellari”) ylläpitämän ja Brahen Kellari Ravintoloiden (jäljempänä erikseen “Palveluntarjoaja”) asiakkailleen tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.
1.2 Ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.
1.3 Asiakkaan sopimusosapuolena olevan yksittäisen Palveluntarjoajan yhteys- ja yritystiedot on ilmoitettu Palvelussa.
2. Rekisteröityminen
2.1 Asiakaan on annettava tilausta tehdessään nimensä, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoite sekä hänellä pitää olla jokin maksamiseen vaadituista maksuvälineistä, pystyäkseen käyttämään Palvelua. Palvelun käyttö on mahdollista vain yli 18-vuotiaille. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.
2.2Annettuja henkilötietoja käytetään tilauksen hallitsemiseen ja Mar-La Ravintoloiden tai Palveluntarjoajan yhteydenpitoon asiakkaalle tilauksen johdosta tai jälkimarkkinointina.
2.3 Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen ja täysivaltainen henkilö.
2.4 Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
3. Tuotteet, tilaaminen ja nouto toimipisteestä
3.1 Asiakas tekee tilauksen Palvelussa valitsemalla tilattavat tuotteet valikoista, antamalla pyydetyt yhteystiedot, valitsemalla noutopäivän ja –ajan sekä maksamalla tilauksen sen loppuun viemiseksi. Tehty tilaus sitoo Asiakasta. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti, joka sisältää kuitin ostoksista veroineen, asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen kauppasopimus on osapuolia sitova.
3.2 Kunkin tuotteen tiedot ja hinta ilmoitetaan Palvelun tuotesivuilla. Näytettävät hinnat ovat tilaushetken hintoja.
Mikäli voimassaolevat kampanjat ovat päättyneet valittuna noutopäivänä, palvelu antaa tästä ilmoituksen. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
3.3 Tuotesivuilla olevat kuvat sekä ilmoitetut tuotetiedot ovat suuntaa antavia. Näin ollen Asiakkaalle toimitettu tuote voi poiketa esimerkiksi ulkomuodoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan tuotesivuilla olevasta kuvasta tai tiedosta eivätkä Mar-La Ravintolat ja Palveluntarjoaja vastaa tällaisista poikkeamista. Tuotesivut eivät muodosta oikeudellisesti sitovaa tarjousta.
3.4 Palvelun tuotesivuilla ilmoitetaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. Mar-La Ravintolat ja Palveluntarjoaja eivät takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla. Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee tuotantovaikeuksia, ilmoittaa Palveluntarjoaja tästä Asiakkaalle.
3.5 Tilaukset noudetaan sovittuna ajankohtana sovitusta toimipisteestä. Palvelun kautta ostettuja tuotteita ei saa myydä edelleen.
3.6 Asiakkaan valittavana olevat noutopaikkavaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Nouto tapahtuu Asiakkaan tilauksen yhteydessä valitsemasta noutopisteestä. Asiakas sitoutuu noutamaan maksamansa tilauksen valittuna noutoajankohtana, tai huolehtimaan siitä, että hänen valtuuttamansa muu henkilö voi noutaa tilatut tuotteet Asiakkaan puolesta. Mikäli Asiakas laiminlyö edellä kerrotun noutovelvoitteensa, voi Palveluntarjoaja veloittaa häneltä Brahen Kellari Ravintolaan jääneiden tuotteiden hävityskustannukset.
3.7 Asiakkaan on noudettava tuotteet Palveluntarjoajan myymälästä myymälän aukioloaikoina valitsemanaan noutopäivänä.
3.8 Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Tuotepuutteista ja kuljetusvaurioista on välittömästi luovutushetkellä ilmoitettava. Myöhemmin tehtyjä ilmoituksia ei hyväksytä.
4. Maksutavat
4.1 Asiakas maksaa tilaamansa tuotteet toimituksen yhteydessä yleisimmin käytössä olevilla pankki- tai luottokortilla tai verkkomaksuna sekä Check Out Finland Oy:n muut mahdollisesti tarjoamat maksutavat.
5. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus
5.1 Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään yritysasiakkaiden tilauksiin.
6. Vastuunrajoitus
6.1 Mar-La Ravintolat tai Palveluntarjoaja eivät vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei Palvelu ole käytettävissä.
6.2 Näillä ehdoilla ei rajoiteta Mar-La Ravintoloiden tai Palveluntarjoajan vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla voida sulkea pois eikä rajoittaa.
7. Muut ehdot
7.1 Mar-La Ravintolat ja/tai Palveluntarjoaja eivät vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.
7.2 Mar-La Ravintolat ja Palveluntarjoaja eivät anna mitään vakuutusta Palvelun virheettömyydestä, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan eivätkä Mar-La Ravintolat ja Palveluntarjoaja anna vakuutusta siitä, että Palvelun toiminnassa ei ilmene keskeytyksiä tai virheitä taikka että sen käyttö olisi turvallista.
7.3 Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.
7.4 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Mar-La Ravintoloille, Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Mar-La Ravintoloiden lupaa on kielletty muuhun kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.
7.5 Mar-La Ravintoloilla ja/tai Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.
7.6 Palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Mar-La Ravintolat ja/tai Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen Asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille, ei Asiakkaan ja Mar-La Ravintoloiden ja/tai Palveluntarjoajan välille.
7.7 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Mar-La Ravintoloilla ja Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.
7.8 Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa Turussa.